Dae ko namamati an tanglay kan sakuyang bitis na nakaluhod sa matagas na salog. Rinikasan ko an pag kito, sagad na sagad na naglalapatak an bayag ko sa saiyang lobot.

lokal ng cubao ang dating daan-80

An sarong kamot niya dae na gayod naka tios, kinaputan an boto ko.. Kitoun mo kohhh plleassee..” Mga agrangay man kan babae.

Pigruromdom kan boto ko an laman sa irarum kan putay kan babae. Mga pirang minuto na arog kami kaini, habo ko kutana mag hiro..

Halos nakaluhod na ako sa salog kan mag ibaba an sakuyang hadok – pahuros. dinidilaan ko, asin iginugomos an lalawgon sa lawas.

Nginudngod ko an lalawgon ko sa darakulang daghan na natatakupan nin bado asin bra.

Mas orog akong sinilyaban sa hawak, nag ikot an sakuyang pagmati.

Hasta sa mamati ko, biyo na nagtuturo an likido kan babae sa bayag ko.

Bakung magirok sa lalawgon – – karkulo ko huben pa an babae. Agrutong liwat kan babae, angat na lubot sa tukawan. Orog na kan isog an piad niya sa tukawan, pero namalisyahan ko, may kalson pa siya.

Hinanap ko an sadit na mani, sinupsop na garo tabagwang.

Mala ta an sakuyang sadiri, pirit na uurunat sa alog kan sulot kung maong na pantalon. Mahadok na kuta ako, kan mamalisyahan ko na pataas na babae.. Sige an salingoy, nag lakaw, pataas – – pero mas orog kaming nag huros.